Thủ tục lắp đặt đồng hồ nước cho hộ gia đình


1. Điều kiện lắp đặt đồng hồ nước :
  •  Khách hàng là hộ gia đình có nhà ở và có nhu cầu sử dụng nước máy nhưng chưa lắp đặt đồng hồ nước.
  •  Địa điểm đăng ký lắp đặt đồng hồ nước nằm trong vùng cấp nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ quản lý. 
2. Đăng ký lắp đặt ĐHN: Khách hàng lựa chọn một trong hai hình thức
  • Đăng ký trực tiếp tại Công ty: Khách hàng hoàn chỉnh các thông tin đăng ký vào biểu mẫu lắp đặt đồng hồ nước (mẫu đính kèm).
  •  Đăng ký qua điện thoại (0254 3876576): Khách hàng cung cấp qua điện thoại các thông tin trong biểu mẫu lắp đặt đồng hồ nước như trên.

 

3. Quy trình lắp đặt đồng hồ nước: 


Tt

Nội dung công việc

Địa điểm làm việc

Người thực hiện

Ghi chú

1

 Đăng ký lắp đặt đồng hồ nước

-    Văn phòng Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ

-    Qua điện thoại

-    Khách hàng

-    NV giao dịch

-    Lập Phiếu đang ký lắp đặt ĐHN.

-    Hẹn khách hàng ngày đến lắp đặt.

2

 Thi công lắp đặt đồng hồ nước + ký kết  hợp đồng dịch vụ cấp nước.

-    Tại địa điểm đăng ký lắp đặt ĐHN

- Công nhân lắp đặt

- Khách hàng4.
Kinh phí lắp đặt:
  • Lắp đặt miễn phí đồng hồ nước cho khách hàng khi đủ các điều kiện trên với chiều dài đường ống từ điểm khởi thủy đến cụm đồng hồ ≤ 10m.
  • Trường hợp chiều dài ống nhánh > 10m thì kinh phí phần lắp thêm do khách hàng chi trả theo bản chiết tính của công ty.

   (File đính kèm: Phiếu lắp đặt ĐHN)

File đính kèm :
File 1: Phiếu lắp đặt đồng hồ nước

Tin liên quan