Lịch sử hình thành và phát triển


Công ty Cổ phần cấp nước Phú Mỹ được thành lập theo Quyết định số 6023/QD.UB ngày 27 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở Cổ phần hóa Xí nghiệp Cấp nước Phú Mỹ trực thuộc Công ty Cấp nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu). Công ty hoạt động chính thức từ ngày 01/01/2005.

Tin liên quan