Thứ Tư, 19/06/2024
year

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tiền thân là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu.

Xem thêm

1997

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tiền thân là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 1997 hệ thống cấp nước Mỹ Xuân - Tân Thành công suất 20.000m3 ngày được khởi công xây dựng theo quyết định số 725 ngày 14/04/1997 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hệ thống cấp nước Mỹ Xuân được khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 29/8/1998, đánh dấu sự khởi đầu mang tính lịch sử của PhuMy Wasuco ngày nay.

year

Sau 6 năm hoạt động, ngày 27/8/2004 Xí nghiệp cấp nước Phú Mỹ được cổ phần hóa theo quyết định số 6023 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,

Xem thêm

2004

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tiền thân là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 1997 hệ thống cấp nước Mỹ Xuân - Tân Thành công suất 20.000m3 ngày được khởi công xây dựng theo quyết định số 725 ngày 14/04/1997 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hệ thống cấp nước Mỹ Xuân được khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 29/8/1998, đánh dấu sự khởi đầu mang tính lịch sử của PhuMy Wasuco ngày nay.

year

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Phumy Wasuco không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và năng lực cung cấp nước.

Xem thêm

Hiện tại

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Phumy Wasuco không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và năng lực cung cấp nước. Năm 2021, công suất của công ty đạt đến 150.000 mét khối ngày, hệ thống xử lý nước cũng được nâng cấp, cải tạo bằng công nghệ tiến tiến của Hà Lan thân thiện với môi trường, đảm bảo cung cấp cho khách hàng.